Văn bản số 83/HNCT-CS, ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Tổ chức Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc năm 2021

Ngày đăng: 16/03/2021

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 83/HNCT-CS gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Tổ chức Giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc năm 2021 (Kèm theo nội dung Điều lệ Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VIII năm 2021 Cúp Động lực (số 09ĐL-LĐBCVN ngày 12/3/2021) của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam).


Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan