Văn bản số 79-HD/HNCT-TCKT, ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam Hướng dẫn việc sáp nhập, hợp nhất Ban Đại diện, Ban Chấp hành Hội NCT cấp huyện, Hội NCT cấp xã ở những địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp

Ngày đăng: 27/03/2020

Ngày 20 tháng 03 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 79-HD/HNCT-TCKT Hướng dẫn việc sáp nhập, hợp nhất Ban Đại diện, Ban Chấp hành Hội NCT cấp huyện, Hội NCT cấp xã ở những địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

 

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.

 


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan