Văn bản số 78/HNCT-BTCKT, ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam hướng dẫn Đại hội Hội NCT các cấp, hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của BĐD Hội NCT cấp tỉnh/cấp huyện tiến tới Đại hội VI Hội NCT Việt Nam (nhiệm kỳ 2021-2026)

Ngày đăng: 23/03/2020

Ngày 20 tháng 03 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 78/HNCT-BTCKT hướng dẫn Đại hội Hội NCT các cấp, hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của BĐD Hội NCT cấp tỉnh/cấp huyện tiến tới Đại hội VI Hội NCT Việt Nam (nhiệm kỳ 2021-2026).

 

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan