Văn bản số 77/HNCT, ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc hưởng ứng phát động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày đăng: 20/03/2020

Ngày 20 tháng 03 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 77/HNCT gửi Ban Đại diện/ Ban Thường vụ Hội NCT các tỉnh, thành phố; Các ban, Văn phòng, đơn vị trực thuộc về việc hưởng ứng phát động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.

 


Tin liên quan