Văn bản số 75/HNCT-CS, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Toàn dân rèn luyện thân thể và Ngày chạy Olympic năm 2021

Ngày đăng: 08/03/2021

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 75/HNCT-CS gửi Hội NCT/Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Toàn dân rèn luyện thân thể và Ngày chạy Olympic năm 2021 (Đính kèm Kế hoạch số 517/KH-BVHTTDL về Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic năm 2021.

 

Xem, tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan