Văn bản số 72/HNCT, ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Hội NCT/ BĐD Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Ngày đăng: 14/03/2018

Ngày 14 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 72/HNCT gửi Hội NCT/BĐD Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 (Kèm theo Công văn số 530/BVHTTDL-TCTDTT ngày 06/2/2018 và Kế hoạch số 76/KH-BVHTTDL ngày 05/01/2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018).


Xem và tại nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan