Văn bản số 70/HNCT-VP, ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc đặt mua Tạp chí Người cao tuổi mới

Ngày đăng: 06/03/2020

Ngày 05 tháng 03 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 70/HNCT-VP gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đặt mua Tạp chí Người cao tuổi mới.

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Tin liên quan