Văn bản số 68/HNCT-CS, ngày 03 tháng 03 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tạm lùi tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày đăng: 05/03/2020

Ngày 03 tháng 03 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 68/HNCT-CS gửi Hội NCT/Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm lùi tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân (đính kèm Công văn số 227/TCTDTT-VP ngày 26/02/2020 của Tổng cục Thể dục Thể thao).


Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.

 


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan