Văn bản số 67/BTV-HNCT, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Hội NCT/ BĐD Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2018

Ngày đăng: 14/03/2018

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 67/BTV-HNCT gửi Hội NCT/BĐD Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2018 (kèm theo Biểu mẫu thống kê kết quả thực hiện).


Xem và tại nội dung văn bản tại đây.


Tải file Excel Biểu mẫu thống kê kết quả thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2018 tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan