Văn bản số 65/HNCT-VP, ngày 02 tháng 03 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc bạo hành người cao tuổi

Ngày đăng: 03/03/2020

Ngày 02 tháng 03 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Văn bản số 65/HNCT-VP gửi Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Tiền Giang/Hội NCT tỉnh Tiền Giang về việc bạo hành người cao tuổi.


Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Tin liên quan