Văn bản số 62/HNCT-BTV, ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2019

Ngày đăng: 06/03/2019

Ngày 04/3/2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 62/HNCT-BTV gửi Ban Thường vụ, Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc triển khai Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2019.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây. 


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT
Tin liên quan