Văn bản số 62/HNCT-BTCKT, ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc kiểm tra, giám sát năm 2021

Ngày đăng: 02/03/2021

Ngày 01 tháng 03 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản 62/HNCT-BTCKT gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc kiểm kiểm tra, giám sát năm 2021.

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức-Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan