Văn bản số 57/HNCT-BTCKT, ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Báo cáo nhanh tình hình Đại hội Hội NCT cơ sở

Ngày đăng: 25/02/2021

Ngày 23 tháng 02 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản 57/HNCT-BTCKT gửi Ban Đại diện/ Ban Chấp hành Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Báo cáo nhanh tình hình Đại hội Hội NCT cơ sở.

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức-Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan