Văn bản số 493/HNCT, ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Báo cáo kết quả công tác Hội nhiệm kỳ Đại hội V (2016 - 2021)

Ngày đăng: 22/11/2020

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 493/HNCT gửi Hội NCT/Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Báo cáo kết quả công tác Hội nhiệm kỳ Đại hội V (2016 - 2021).

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Tin liên quan