Văn bản số 465/HNCT-CS, ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao NCT toàn quốc năm 2020

Ngày đăng: 05/11/2020

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 465/HNCT-CS gửi BĐD/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao NCT toàn quốc năm 2020 (Kèm theo Văn bản số 1517/TCTDTT-TDTTQC ngày 03/11/2020 của Tổng cục Thể dục thể thao quần chúng).

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT TW Hội
Tin liên quan