Văn bản số 448/HNCT-ĐN, ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Hướng dẫn báo cáo kết quả 03 năm triển khai Đề án nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 26/08/2019

Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 448/HNCT-ĐN Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Hướng dẫn báo cáo kết quả 03 năm triển khai Đề án nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (có kèm theo 03 Phụ lục).

 

Xem, tải nội dung Văn bản và 03 Phụ lục tại đây.

 

Tải nội dung 03 Phụ lục (file word) tại đây.

 


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan