Văn bản số 417/HNCT-TCKT, ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày đăng: 15/08/2019

Ngày 14 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 417/HNCT-TCKT gửi Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố; Đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện.

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra Trung ương Hội
Tin liên quan