Văn bản số 411/HNCT-VP, ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2019

Ngày đăng: 07/08/2019

Ngày 06 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 411/HNCT-VP gửi BĐD, Hội NCT các tỉnh, thành phố; Đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT 1/10 và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2019 (Kèm theo Đề cương khái quát tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT 1/10 và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2019).

Xem, tải nội dung Văn bản và Đề cương khái quát tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT 1/10 và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2019 tại đây.

 

Tải nội dung Đề cương khái quát tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2019 (file word) tại đây.

 


Nguồn: Văn phòng Trung ương Hội
Tin liên quan