Văn bản số 400/HNCT-BTCKT, ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc kiểm tra, giám sát năm 2019

Ngày đăng: 31/07/2019

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 400/HNCT-BTCKT gửi BĐD/ Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, giám sát năm 2019.

 

Xem, tải nội dung Công văn tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra Trung ương Hội
Tin liên quan