Văn bản số 386/HNCT-CS, ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2019

Ngày đăng: 17/07/2019

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 386/HNCT-CS gửi BĐD/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc thay đổi thời gian tổ chức Giải Cầu lông trung cao tuổi năm 2019 (Kèm theo Công văn số 986/TCTDTT-TDTTQC ngày 11/7/2019 của Tổng cục Thể dục Thể thao).

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.

 


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan