Văn bản số 385/HNCT-VP, ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Chương trình công tác trọng tâm năm 2021

Ngày đăng: 14/08/2020

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 385/HNCT-VP gửi Hội NCT/Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Chương trình công tác trọng tâm năm 2021.

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan