Văn bản số 383/HNCT-BTCKT, ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Đại hội Hội NCT cơ sở và Hội nghị biểu dương cán bộ Hội năm 2020

Ngày đăng: 17/07/2019

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 383/HNCT-BTCKT gửi Ban Chấp hành/ BĐD Hội NCT các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương về việc Đại hội Hội NCT cơ sở và Hội nghị biểu dương cán bộ Hội năm 2020.


Xem, tải nội dung Công văn tại đây.

 


Nguồn: Ban Tổ chức-Kiểm tra Trung ương Hội
Tin liên quan