Văn bản số 381/HNCT-BTV, ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Hội NCT/BĐD Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2017

Ngày đăng: 24/10/2017

Ngày 24 tháng 10 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 381/HNCT-BTV gửi Hội NCT/BĐD Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2017.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Xem và tải nội dung báo cáo (file word) tại đây.

Biểu mẫu thống kê kết quả thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2017 (file word) tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan