Văn bản số 370/BTV – HNCT, ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Báo cáo Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở

Ngày đăng: 23/10/2017

Văn bản số 370/BTV –HNCT, ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Báo cáo Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Xem và tải nội dung văn bản (file word) tại đây. 


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan