Văn bản số 366/HNCT-TCKT, ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc hoãn tổ chức Hội nghị khu vực miền Bắc tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày đăng: 31/07/2020

Văn bản số 366/HNCT-TCKT, ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc hoãn tổ chức Hội nghị khu vực miền Bắc tại tỉnh Bắc Ninh vào ngày 18/8/2020.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan