Văn bản số 364/CV-HNCT, ngày 30 tháng 9 năm 2016về việc thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch công tác năm 2017 và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo hoạt động

Ngày đăng: 04/10/2016

Ngày 30 tháng 9 năm 2016, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 364/CV-HNCT gửi Hội NCT, BĐD Hội NCT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch công tác năm 2017 và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo hoạt động. Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan