Văn bản số 364/CV-HNCT ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam chỉ đạo xây dựng Báo cáo sơ bộ đánh giá kết quả phối hợp với ngành Công an trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021

Ngày đăng: 29/07/2022

Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 364/CV-HNCT gửi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam; Chủ tịch/ Trưởng BĐD Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng Báo cáo sơ bộ đánh giá kết quả phối hợp với ngành Công an trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 – 2021 tại địa phương… 

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan