Văn bản số 361/CV-HNCT ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc triển khai, thực hiện kế hoạch phối hợp số 318/KH-HNCTVN-BCA

Ngày đăng: 27/07/2022

Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 361/CV-HNCT gửi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam; Chủ tịch/ Trưởng BĐD Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai, thực hiện kế hoạch phối ợp số 318/KH-HNCTVN-BCA ngày 08/7/2022.

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan