Văn bản số 358/HNCT-VP, ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT 1/10 và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020

Ngày đăng: 30/07/2020

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 358/HNCT-VP gửi Ban Đại diện/Hội NCT các tỉnh, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT 1/10 và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020 (có kèm theo Đề cương tóm tắt Ngày Quốc tế NCT 1/10 và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020).

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.

 


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan