Văn bản số 357/HNCT-TCKT, ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc hoãn tổ chức 02 Hội nghị khu vực miền Nam tại tỉnh Bạc Liêu và khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại tỉnh Đăk Lăk

Ngày đăng: 31/07/2020

Văn bản số 357/HNCT-TCKT, ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc hoãn tổ chức 02 Hội nghị khu vực miền Nam tại tỉnh Bạc Liêu ngày 04/8/2020 và khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại tỉnh Đăk Lăk ngày 10/8/2020.

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan