Văn bản số 336/HNCT-CS, ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc thực hiện chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2018 – 2022 giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ Y tế

Ngày đăng: 18/06/2018

Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam Văn bản số 336/HNCT-CS gửi BĐD/Hội NCT các tỉnh, thành phố; các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội về việc thực hiện chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2018 – 2022 giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ Y tế (kèm theo chương trình phối hợp).


Xem và tải nội dung văn bản (kèm theo chương trình phối hợp) tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan