Văn bản số 327/KH-HNCT-PH, ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam hướng dẫn Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng: 15/07/2020

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 327/KH-HNCT-PH gửi Ban Đại diện/Hội NCT các tỉnh, thành phố Hướng dẫn Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 (kèm theo Kế hoạch số: 288/KH-BCA-HNCT ngày 10/7/2020).

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT TW Hội
Tin liên quan