Văn bản số 319/HNCT-CTCT, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc phân công theo dõi, chỉ đạo Hội nghị tổng kết và Đại hội nhiệm kỳ Hội NCT các tỉnh/ thành phố

Ngày đăng: 21/10/2021

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 319/HNCT-CTCT gửi Ban Chấp hành/Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh/ thành phố về việc phân công theo dõi, chỉ đạo Hội nghị tổng kết và Đại hội nhiệm kỳ Hội NCT các tỉnh/ thành phố.


Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan