Văn bản số 314/HNCT-CS, ngày 04/7/2022 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc Lợi dung danh nghĩa Hội NCT, BĐD Hội NCT để hưởng lợi bất chính

Ngày đăng: 03/08/2022

Ngày 04 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 314/HNCT-CS gửi Hội NCT/BĐD Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Lợi dung danh nghĩa Hội NCT, BĐD Hội NCT để hưởng lợi bất chính.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan