Văn bản số 30/HNCT-BTCKT, ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam hướng dẫn báo cáo về đoàn đại biểu, nội dung đề nghị khen thưởng và chọn điển hình tại Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu toàn quốc.

Ngày đăng: 14/02/2020

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 30/HNCT-BTCKT gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn báo cáo về đoàn đại biểu, nội dung đề nghị khen thưởng và chọn điển hình tại Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu toàn quốc.


Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra Trung ương Hội
Tin liên quan