Văn bản số 308/HNCT-CS, ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc cử NCT thi đấu Giải Cầu lông và Hội thi bơi truyền thống toàn quốc năm 2018

Ngày đăng: 01/06/2018

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 308/HNCT-CS gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc cử NCT thi đấu Giải Cầu lông và Hội thi bơi truyền thống toàn quốc năm 2018 (Kèm theo Điều lệ Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2018 và Điều lệ Hội thi bơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ XXIII, năm 2018.

 

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.

 

Xem và tải nội dung Điều lệ Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2018 tại đây.

 

Xem và tải nội dung Điều lệ Hội thi bơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ XXIII, năm 2018 tại đây.

 


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội NCT Việt Nam
Tin liên quan