Văn bản số 298/HNCT-BTCKT, ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc kiểm tra, giám sát năm 2020

Ngày đăng: 30/06/2020

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 298/HNCT-BTCKT gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc kiểm tra, giám sát năm 2020.

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.

 


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan