Văn bản số 289/HNCT-ĐN, ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Báo cáo kết quả 4 thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 24/06/2020

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 289/HNCT-ĐN gửi các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương về việc Báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan