Văn bản số 288/HNCT-ĐN, ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 24/06/2020

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 288/HNCT-ĐN gửi Ban Công tác NCT các tỉnh, thành phố; Ban Đại diện/Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan