Văn bản số 285/KH-HNCT, ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020

Ngày đăng: 24/06/2020

Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 285/KH-HNCT gửi Ban Công tác NCT các tỉnh, thành phố; Ban Thường vụ, Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020.

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT TW Hội
Tin liên quan