Văn bản số 278/HNCT-CS, ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc cử NCT thi đấu Giải Cầu lông và Bơi trung cao tuổi toàn quốc năm 2020

Ngày đăng: 17/06/2020

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 278/HNCT-CS gửi BĐD/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc cử NCT thi đấu Giải Cầu lông và Bơi trung cao tuổi toàn quốc năm 2020 (Kèm theo Điều lệ số 156/ĐL-TCTDTT ngày 09/6/2020 và Điều lệ số 161/ĐL-TCTDTT ngày 12/6/2020).

Xem và tải nội dung Văn bản số 278/HNCT-CS, ngày 17/6/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam tại đây.

 

Xem và tải nội dung Điều lệ Hội thi bơi truyền thống trung cao tuổi toàn quốc lần thứ XXIV năm 2020 tại đây.

 

Xem và tải nội dung Điều lệ Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2020 tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan