Văn bản số 269/HNCT-CS, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc cử NCT tham gia thi đấu Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2021

Ngày đăng: 31/08/2021

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 269/HNCT-CS gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc cử NCT tham gia thi đấu Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2021 ( Kèm theo Điều lệ Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2021, số 223/ĐL-TCTDTT, ngày 16/8/2021).

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Băn sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan