Văn bản số 268/HNCT-CS, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 31/08/2021

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 268/HNCT-CS gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe giai đoạn 2021 - 2025 (Kế hoạch số 2796/KH-BVHTTDL, ngày  06/8/2021 về Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021 - 2025).

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

 

Phục lục Kèm theo Kế hoạch số 2796/KH-BVHTTDL ngày 06 tháng 08 năm 2021của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xem và tải nội dung Phụ lục tại đây.

 

 Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan