Văn bản số 265/HNCT-PH, ngày 08/6/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 17/06/2022

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 256/HNCT-PH gửi Ban Đại diện /Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: BAn Phát huy vai trò NCT
Tin liên quan