Văn bản số 25/HNCT-PH, ngày 11 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, TP; Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, TP về việc tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT tiêu biểu sản xuất – kinh doanh giỏi

Ngày đăng: 19/01/2018

Ngày 11 tháng 1 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 25/HNCT-PH gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố; Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT tiêu biểu sản xuất – kinh doanh giỏi.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy Vai trò NCT
Tin liên quan