Văn bản số 25/HNCT-BTCKT, ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

Ngày đăng: 12/01/2021

Ngày 06 tháng 01 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản 25/HNCT-BTCKT gửi Ban Chấp hành/ BĐD Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2021) (Kèm theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam).

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức-Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan