Văn bản số 254/HNCT-BTCKT, ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian Đại hội, Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ do Covid – 19

Ngày đăng: 12/08/2021

Ngày 11 tháng 8 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 254/HNCT-BTCKT về việc điều chỉnh thời gian Đại hội, Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ do Covid – 19.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan