Văn bản số 253/HD-BTCKT, ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc thống nhất mô hình tổ chức Hội NCT Việt Nam

Ngày đăng: 11/08/2021

Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 253/HD-BTCKT về việc thống nhất mô hình tổ chức Hội NCT Việt Nam

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan