Văn bản số 248/HNCT-CS, ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức Giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc năm 2020

Ngày đăng: 27/05/2020

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 248/HNCT-CS gửi Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc năm 2020 (Kèm theo Điều lệ Giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VII năm 2020 Cúp Động Lực).

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan