Văn bản số 247/BTV – HNCT, ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2022

Ngày đăng: 04/08/2017

Ngày 01 tháng 8 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Văn bản số 247/BTV – HNCT gửi Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố  về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2022 (Kèm theo Chương trình phối hợp số 239/CTPH-HNCT-BTNMT, ngày 26 tháng 7 năm 2017 giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2022).

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội NCT
Tin liên quan